Get Adobe Flash player

  Gezondheid

  Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra   zorgbehoefte(n) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen voor zover de draagkracht van de begeleiding dit aan kan.

   

  Wiegendoodpreventie

  Wij volgen strikt de richtlijnen van Kind en Gezin inzake wiegendoodpreventie.  Hierover vindt u meer info terug op de website van Kind en Gezin.  
  Het is o.a.  belangrijk om kinderen steeds op de rug slapen te leggen en geen knuffels in het bedje te leggen.
  Het is niet fijn als baby's dit moeten ontwennen in de kinderopvang. Het helpt om hier vanaf de geboorte thuis ook mee te starten.

   

  Ziektegezondheidskoffer kinderopvang

  Bij een lichte verkoudheid of een niet ernstige ziekte kunnen kinderen in de opvang terecht. Denk maar aan een loopneusje, …. De begeleiders houden toezicht op het verder ziekteverloop .

  Zwaar zieke kinderen kunnen de eerste dagen niet in de opvang terecht met het oog op het belang van uw kind en de andere aanwezige kinderen. Wij kunnen uw kind immers niet de nodige zorgen toedienen die ze thuis in een rustige omgeving van u zouden krijgen. Daarom verzoeken wij u dan ook alternatieve opvang te zoeken, mocht uw kind zwaar ziek zijn. 

  Bij het bepalen van ziekteverschijnselen die we niet kunnen toelaten in de opvang, baseren wij ons op de ‘richtlijnen kinderziektes’ van Kind en Gezin. Enkele voorbeelden van ziekteverschijnselen die we niet toelaten in de opvang:

  *  Diarree

  *  Braken

  *  Zeer zware hoest

  *  Hoge koorts

  *  Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid of veiligheid van de andere

      kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.

  *  Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten omwille van de ziektetoestand.

   

  Zieke kinderen met besmettinsgevaar voor de andere kinderen (o.a. windpokken, mazelen, ernstige diarree, …) kunnen niet in het kinderdagverblijf opgevangen worden zolang hun ziekte besmettelijk is voor de andere kinderen.

  Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, nemen wij steeds contact met u op. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. In medische noodsituaties wordt beroep gedaan op een dokter of worden de hulpdiensten verwittigd.